Od 01.01.2020 zgodnie z art. 21 ustawy nowelizacyjnej, faktury VAT będą wystawiane tylko do zamówień z podanym numerem NIP, późniejsze wystawienie faktury  VAT na podstawie paragonu nie będzie możliwe.

 

 

 

 

Kolory dzianin mogą nieznacznie różnić się od oryginału, jest to zależne od indywidualnych ustawień monitora.

Kolory dzianin mogą się nieznacznie różnić od siebie odcieniami w zależności od dostawy.

Jak kupować?

Regulamin sklepu internetowego KubaNitka

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy KubaNitka prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.kubanitka.pl.
Sprzedawca - ANETA DANUTA PAZERA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KUBANITKA.PL ANETA PAZERA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9291597928, nr REGON 362439356, ul. Kożuchowska 20 B, 65-364 Zielona Góra.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Kożuchowska 20 B, 65-364 Zielona Góra
 2. Adres e-mail: sklep@kubanitka.pl
 3. Telefon: 577295000

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 9. Dla zawartej umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą obowiązuje zastrzeżenie, że prawo        własności towaru sprzedanego przysługuje Sprzedawcy aż do momentu uiszczenia pełnej ceny przez Kupującego. Przeniesienie własności towaru następuje pod warunkiem zawieszającym tj. uiszczenia pełnej ceny przez Kupującego.
 10. Każdej ze stron umowy sprzedaży przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży na wypadek niewykonania przez drugą stronę zobowiązania umownego w terminie określonym w Regulaminie. W takim przypadku strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony od umowy odstąpić bez wyznaczenia dodatkowego terminu. W razie niewykonania przez Kupującego obowiązku odbioru zakupionego towaru w sposób i w terminie określonym w Regulaminie (§ 5 ust. 1) lub niewykonania obowiązku zapłaty za zamówienie z opcją za pobraniem w terminie 10 Dni roboczych od awizowania przesyłki u Kupującego przez przewoźnika, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego na wykonanie obowiązku przez Kupującego.
 11. W razie odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy sprzedaży z przyczyn, o których mowa w ust. 10 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo domagania się od Kupującego naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania przez Kupującego, w szczególności kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z nieodebraniem przez Kupującego przesyłki zawierającej towar, jak również Sprzedawca ma możliwość dalszej sprzedaży towaru.
 12. Fakt dalszej sprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem własności stanowi, w razie wątpliwości, dorozumiane odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy sprzedaży. W tym wypadku Sprzedawca zawiadamia Kupującego o dalszej sprzedaży towaru i odstąpieniu od umowy.
 13. W związku z informacją o wadach zawartą w sklepie zestawy kuponów oraz II gatunki nie podlegają zwrotowi, wymianie ani reklamacji.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
   1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   2. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
    • PayPal
   3. Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego (nie później niż w terminie 10 Dni roboczych od awizowania przesyłki u Kupującego przez przewoźnika).
   Klienci, którzy wybrali przesyłkę za pobraniem i nie została ona przez nich raz odebrana, nie mają możliwości ponownego złożenia zamówienia z opcją za pobraniem. Zamówienia takie będą przez Sprzedawcę anulowane.                                                                                                        Strony umowy sprzedaży, w ramach której Kupujący nie odebrał przesyłki za pobraniem, mogą umówić się co do ponownego przesłania towaru do Kupującego. W takim przypadku strony umowy sprzedaży umawiają się co do poniesienia przez Kupującego opłaty za pierwotną i powtórną przesyłkę towaru do Kupującego oraz kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z nieodebraniem przez Kupującego przesyłki zawierającej towar.
              d. Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.  Zamówienia nie odebrane przez klienta w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich przygotowania, będą przez administratora sklepu anulowane.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 10 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
  • Rzeczpospolita Polska
  • Wielka Brytania
  • Czechy
  • Francja
  • Słowacja
  • Węgry
  • Niemcy
  • Belgia
  • Łotwa
  • Dania
  • Słowenia
  • Austria
  • Litwa
  • Holandia
  • Irlandia
  • Włochy
  • Estonia
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskie
  2. Do paczkomatów InPost
 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
 9.  Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby zamówienie Klienta było wysłane w ciągu 72 godzin od momentu otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności (w dni robocze).
 10. Zamówienia w których powtarzają się ilości materiałów do 0,5 mb  (np.0,15 lub  0,2 lub 0,25 itd) będą realizowane do dwóch tygodni.
 11.  W przypadku, gdy Kupujący złożył zamówienie i zawarł ze Sprzedawcę umowę sprzedaży wybierając sposób dostawy za pobraniem, ale jeszcze przed otrzymaniem towaru lub po jego nieodebraniu Kupujący oświadcza Sprzedawcy, że korzysta z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i odstępuje od umowy, to zgodnie z prawem Sprzedawca ponosi koszty przesyłki do Kupującego, a Kupujący ponosi koszty związane z nieodebraniem przez Kupującego przesyłki (koszty przesyłki z powrotem do Sprzedawcy, przechowania przez przewoźnika).

Jeśli kupujący nie może wybrać odpowiedniej opcji dostawy, należy skontaktować się ze sprzedającym w celu ustalenia kosztów i formy przesyłki. Koszty przesyłki należy dodać do wartości zamówienia.                        Proszę o nie wpłacanie należności na konto sprzedającego przed ustaleniem kosztów i formy wysyłki. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Darmowa dostaw powyżej 250 zł na teranie Polski (płatności przelewem lub PayPal) dotyczy jednego zamówienia, nie kilku zamówień na łączną kwotę 250 zł.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. W każdym przypadku, gdy Kupujący złożył zamówienie i zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bez względu na sposób dostawy, i gdy jeszcze przed wysłaniem towaru do Kupującego Kupujący korzysta z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą zawiadamiając go o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności (za towar), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Kożuchowska 20 B, 65-364 Zielona Góra niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki z powrotem do Sprzedawcy).
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 13. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Kożuchowska 20 B, 65-364 Zielona Góra.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 8. Reklamacji podlega jedynie towar, będący w stanie nienaruszonym (nieprzetworzonym) już przez Klienta.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ STRONY UMOWY
 9. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  10. W przypadku braku kontaktu z Kupującym, Sprzedawca bez uszczerbku dla możliwości realizacji swych uprawnień na drodze sądowej (zapłata przez Kupującego ceny, opłat, kosztów, odbiór zakupionego towaru przez Kupującego), może skierować sprawę swych roszczeń do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej celem wszczęcia wobec Kupującego postępowania mediacyjnego. Możliwość poniesienia przez Kupującego ewentualnych kosztów sądowych związanych z realizacją uprawnień przez Sprzedawcę jest uzasadnieniem dla wszczęcia takiego postępowania z urzędu, a jednocześnie stanowi spełnienie wymogu formalnego pozwu, o którym mowa w art. 187 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

KUBANITKA.PL ANETA PAZERA
ul. Kożuchowska 20 B, 65-364 Zielona Góra adres e-mail: sklep@kubanitka.pl

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie KubaNitka

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy KubaNitka prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.kubanitka.pl
Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KUBANITKA.PL ANETA PAZERA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9291597928, nr REGON 362439356, ul. Kożuchowska 20 B, 65-364 Zielona Góra.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Kożuchowska 20 B, 65-364 Zielona Góra
 2. Adres e-mail: sklep@kubanitka.pl
 3. Telefon: 577295000

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • Aktywne konto e-mail
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@kubanitka.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@kubanitka.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy sklep@kubanitka.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

Sklep prowadzi sprzedaż internetową polegającą na składaniu zamówień poprzez platformę  sklepu www.kubanitka.pl. Nie prowadzimy sprzedaży stacjonarnej, możliwy jest jedynie odbiór osobisty w siedzibie firmy.

Kolejne kroki zamówienia:

Wybór produktów

 1. Przeglądaj listę kategorii lub skorzystaj z wyszukiwarki, aby znaleźć odpowiedni produkt.
 2. Przy każdym produkcie znajdują się szczegółowe informacje na jego temat.
 3. Pamiętaj, że jeśli jesteś zarejestrowanym klientem możesz  zapamiętać produkty w przechowalni.
 4. Po znalezieniu interesującego Ciebie produktu, dodaj go do koszyka.
 5. Jeżeli kompletowanie zamówienia jest zakończone  możesz przejdź do koszyka.

Zawartość koszyka

 1. W koszyku można sprawdzić dokładnie  jakie wybrałeś produkty oraz ich ilość.
 2. Zmień wartość w kolumnie ilość i kliknij na "przelicz", aby dopasować zamówienie.
 3. Jeśli chcesz usunąć produkty z koszyka możesz to zrobić klikając na znak minusa.
 4. Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostawy.
 5. Potwierdź wybrane opcje klikając na przycisk „zamawiam” . 

Składanie zamówienia

 1. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie, wpisz dane logowania i kliknij na "zaloguj się".
 2. Jeżeli nie posiadasz konta, wybierz opcję "zarejestruj się" lub pomiń zakładanie konta klikając na "złóż zamówienie".
 3. Wprowadź Twoje imię i nazwisko a także dane teleadresowe.
 4. Jeżeli zamówienie ma być wysłane na inny adres, wybierz opcję "inny adres wysyłki" i podaj odpowiednie dane.
 5. Ewentualne dodatkowe informacje o realizacji zamówienia umieść w polu "uwagi", klikając na "Podsumowanie" zobaczysz komplet podanych przez Ciebie informacji.
 6. Potwierdzenie zakupu następuje poprzez Kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie".

Pamiętaj, że zarejestrowani klienci mogą na swoim koncie śledzić status realizacji złożonych zamówień.

Uwaga! Na płatność, w przypadku wybrania  przelewu, lub PayPal czekam 10 dni roboczych! Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl